Användarvillkor

 

Dessa villkor gäller för webbplatserna www.ohnobox.se och www.ohnobox.com (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de boxar eller presentkort som levereras enligt prenumerationerna. Med ”Box” avses din skräddarsydda OHNO BOX med ekologiska tamponger.

Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om prenumeration via webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen

 

1. Information om företaget bakom OHNO BOX

Företagsnamn: OH NO Sweden AB (“OHNO”)
Organisationsnummer: 559077-2553
Adress:
OH NO Sweden AB
℅ Alvarsson
Karlbergsvägen 84
113 35 Stockholm
E-post: support@ohnobox.com
Momsregistreringsnummer: 559077-2553
Styrelsens säte: Stockholm

 

2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du får ansöka om prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om prenumeration för leverans av boxar till adress i Sverige.
2.2 När du har ansökt om prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Box har eller kommer att skickas till dig.
2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per menscykel, vars längd anges av dig vid ingången av prenumerationen (“Menscykeln”), får leverans av en Box till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda prenumerationer (t.ex. ”Limited Edition”-boxar) kan dock vara begränsade till en leverans, varvid avtalet endast gäller för den leveransen och automatiskt upphör därefter. Boxen består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en särskild förpackning – en OHNO BOX.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.
2.5 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i boxen.

 

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.
3.2 Priset för en prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din prenumeration anges i samband med din ansökan.
3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om prenumerationen, såvida inte OHNO meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar OHNO om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

 

4. Betalning

4.1 Genom prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande.
4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om prenumeration och efterkommande avgifter utgår i samband med utskicket av din Box, i enlighet med din inställda Menscykel. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid tidsbestämda prenumerationer på 6 och 12 månader utgår avgiften vid ansökan av prenumeration. Om prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid så förlängs den med ytterligare 6 eller 12 månader.
4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard eller American Express). Du godkänner att OHNO får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till support@ohnobox.com (med tillägg av den tid som OHNO skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).
4.4 Betalning kan även ske med av OHNO utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet). En voucher accepteras endast om du samtidigt binder dig till någon av Prenumerationerna.
4.5 OHNO förbehåller sig rätten att låta genomföra en kreditupplysning på dig.

 

5. Leveranstider

5.1 Efter ingången prenumeration kommer en box att levereras i enlighet med den periodicitet du angett vid ingången prenumeration (längden på din menscykel). Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om prenumeration inkommit, kommer den första boxen att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration.
5.2 Boxen levereras av PostNord. I normalfallet får du din Box levererad till din brevlåda alternativt dörrinkast. Om leveransen inte är möjlig får du din Box levererad till ett utlämningsställe och SMS-avisering skickas till det telefonnummer som du angav vid ansökan av Prenumeration. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från det att vi skickar ut din Box.
5.3 I de fall din Box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att OHNO har korrekta kontaktuppgifter till dig. I de fall din Box levereras till din brevlåda alternativt i en påse på din dörr har du ansvar för att OHNO har korrekta adressuppgifter till dig, så att Boxen kan levereras. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till OHNO måste du aktivt kontakta OHNO för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Detsamma gäller i de fall som Boxen har returnerats till oss då den inte har kunnat levereras till din brevlåda alternativt din dörr på grund av att du inte har lämnat oss korrekta adressuppgifter. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen.
5.4 Ifall din box har levererats i en påse på din dörr, men du trots detta menar att du inte har fått boxen måste du höra av dig till OHNO, inom rimlig tid, för att få en ny box levererad.

 

6. Uppsägning och automatisk förlängning

6.1 Både du och OHNO får, utan angivande av skäl, säga upp en 6- eller 12- månaders Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt med samma löptid som tidigare, dvs. en ny prenumerationsperiod om 6 eller 12 månader. OHNO meddelar dig innan denna eventuella förnyelse. Löpande prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.
6.2 Du säger upp prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen. OHNO säger upp prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Om du inte önskar nästkommande Box måste du avsluta din prenumeration senast en (1) Menscykel innan beräknad nästa leverans. Nästa leveransdatum finns tillgängligt via ditt konto på Webbplatsen.
6.3 Om du inte säger upp prenumerationen i enlighet med 6.1 förlängs prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för prenumerationer som endast omfattar en leverans (”Limited Edition”-boxar).

 

7. Ångerrätt

7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första boxen för den aktuella prenumerationen.
7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om boxen hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Boxen har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig. Information om utövande av ångerrätt
7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta OHNO inom ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till OHNO inom 14 dagar från det att du meddelar OHNO att du ångrar dig. Du kan kontakta OHNO genom ditt konto på webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till support@ohnobox.com. OHNO ber dig återsända den kompletta boxen i sin originalförpackning. Om du har brutit förseglingen på någon av produkterna i Boxen gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten och OHNO kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten.
7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar OHNO tillbaka vad du har betalt för boxen i enlighet med OHNO:s återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

 

8. Reklamation

Om en Box är felaktig kan du inom skälig tid reklamera boxen och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till support@ohnobox.com. Återbetalning för felaktig Box sker i enlighet med OHNO:s återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

 

9. Återbetalningspolicy

9.1 Om du lämnar tillbaka en Box till OHNO för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer OHNO att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då OHNO tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att OHNO också har tagit emot boxen, eller du kan visa att den sänts tillbaka till OHNO. OHNO kommer därvid att betala tillbaka priset för boxen samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till OHNO (se punkt 7.3).
9.2 Om du lämnar tillbaka en Box till OHNO av något annat skäl (t.ex. för att du anser att boxen är felaktig) kommer OHNO att undersöka den återlämnade Boxen och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur OHNO i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför OHNO så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag OHNO mottagit den reklamerade boxen. OHNO kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen.
9.2.1 OHNO betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till OHNO.

 

10. Ansvar

OHNO:s ansvar för Boxarna regleras i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar OHNO bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

 

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av OHNO:s åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som OHNO inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

 

12. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av OHNO:s partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att OHNO inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

 

13. Meddelanden

Meddelanden till OHNO ska skickas till support@ohnobox.com. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publicerat på Webbplatsen.

 

14. Immateriella rättigheter

14.1 OHNO eller OHNO:s licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av OHNO:s upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från OHNO eller från OHNO:s licensgivare.
14.3 Genom prenumerationen ger du OHNO en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående OHNO, Boxarna eller Prenumerationerna som du lämnar på Webbplatsen, blogg eller socialt medium och använda citaten på OHNO:s Webbplats, på sociala medier och i annan marknadsföring.

 

15. Tillägg och ändringar

OHNO har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om prenumerationen, såvida inte OHNO meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar OHNO om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid prenumerationen omedelbart ska upphöra).

 

16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt prenumerationen utan OHNO:s föregående skriftliga samtycke. OHNO får dock överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

 

17. Online Dispute Resolution

Europeiska kommissionen tillhandahåller en Online Dispute Resolution (ODR) plattform. Se följande länk här.

 

18. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.